قطعات توربین گازی رولزرویس

  • ترموکوپل توربین گازی رولزرویس 1533،1534،1535

  • پیک اپ توربین گازی رولزرویس

  • کابل توربین گازی رولزرویس

  • شمع توربین گازی رولز رویس

کابل توربین گازی رولز رویس

Rolls Royce P/N: 2-02j-202-001

P/N:S400401

Our P/N: PD-IGC-302002

دیگر پارت نامبر های قابل سفارش


OEM P/N: W66A-18#7

OEM P/N: W66A-18#4

 

نمایش بیشترنمایش کمتر

پیک اپ توربین گازی رولزرویس

 

OEM P/N: 3030-HTB

 Our P/N: PD-MPU-3022

دیگر پارت نامبر های قابل سفارش


OEM P/N: EC725287C

OEM P/N: 3040A

OEM P/N:3030/HTB

 

نمایش بیشترنمایش کمتر

ترموکوپل توربین گازی رولرز رویس

۱۵۳۳, ۱۵۳۴, ۱۵۳۵

 

OEM P/N: AG58343&AG58344&AG58345

 Our P/N: PD-THR-30R180

ترموکوپل توربین گازی رولزرویس مدل MOD4458

 

OEM P/N(TA): MKA-445801

 Our P/N(TA): PD-THR-30R050

شمع توربین گازی رولز رویس

 

OEM P/N: 2-02J-199-201

 Our P/N: PD-SPG-30110

 

دیگر پارت نامبر های قابل سفارش


OEM P/N: 2-02J-199-201

OEM P/N: 49413 A

نمایش بیشترنمایش کمتر