قطعات توربین گازی هیتاچی

  • شمع توربین گازی هیتاچی

شمع توربین گازی هیتاچی

 

Our P/N: PD-SPG-02770